Dienstverlening

Heeft u een probleem met een geleverde dienst, een consultancy overeenkomst, met een aannemer? Heeft u het probleem meegedeeld aan de dienstverlener/aannemer? De ervaring leert dat direct contact vaak het probleem oplost of misverstanden wegneemt. Zorg ervoor dat u het gesprek schriftelijk bevestigt! Kunt u geen oplossing voor het probleem vinden?

Zo gaat u te werk

Het gaat over een probleem met de persoon zelf

Een geschil tussen personen gebeurt ook in het bedrijfsleven. Dit soort conflicten is niet uitzonderlijk. Enkele voorbeelden: “we zitten niet op dezelfde golflengte”, hij/zij weigert om te communiceren, mijn argumenten vallen op een koude steen…
Onze aanbevelingen

Het gaat om een organisatorisch probleem

Problemen met de supply chain…
Onze aanbevelingen

Het gaat om een contractueel probleem

Een probleem met de naleving van contractuele voorwaarden zoals termijnen, betaling, hoeveelheden…
Onze aanbevelingen

Het gaat om een technisch probleem

Er is een probleem met kwaliteit, compliance…
Onze aanbevelingen

Er is hoogdringendheid mee gemoeid

Het probleem moet absoluut binnen een korte periode worden opgelost of een contractbreuk moet dringend worden vastgesteld.
Onze aanbevelingen

Het gaat om een “type contractueel” probleem

Een probleem met het halen van deadlines, betaling, het aanvaarden van het uitgevoerde werk…
Onze aanbevelingen

Het gaat om een technisch probleem

Er is een probleem met kwaliteit, …
Onze aanbevelingen

Het gaat om een “type contractueel” probleem

Een probleem met het halen van deadlines, betaling, het aanvaarden van het uitgevoerde werk…
Onze aanbevelingen

Het gaat om een technisch probleem

Er is een probleem met kwaliteit, …
Onze aanbevelingen

Dit zal u ook interesseren:
Onze kantoren
Louizalaan 500,
1050 Brussel
info@exconflicto.be
Ons bereiken