Verzoening
Waarover gaat het?
Om een geschil al dan niet volledig op te lossen, is het is mogelijk om een beroep te doen op een derde, expert in een specifiek domein, die als opdracht krijgt om de partijen trachten te verzoenen.

Verzoening veronderstelt dus de tussenkomst van een onafhankelijke derde (of meerdere derden) die een actieve rol toebedeeld krijgen. Hij/zij zal kennisnemen van de verschillende standpunten en zijn/haar advies geven. De partijen mogen van hem/haar verwachten dat hij/zij het initiatief neemt om opties of een oplossing voor het geschil voor te stellen.

Het is belangrijk dat de partijen zeer goed de aard van de tussenkomst van de verzoener(s) vastleggen, onder andere of hun opdracht vertrouwelijk is, of hun tussenkomst over specifieke of alle aspecten van het geschil gaat enz…

In sommige door de wet voorziene gevallen kan ook aan de rechter worden gevraagd om de partijen te verzoenen. Deze oplossing is gratis. Hoe een gerechtelijke verzoening aanvragen ?
Wie kan u helpen om buiten de rechtbank om te verzoenen?
Dit zal u ook interesseren:
Nuttige links
Onze kantoren
Louizalaan 500,
1050 Brussel
info@exconflicto.be
Ons bereiken