Kortgeding
Waarover gaat het ?
Een geschil laten beslechten door een rechtbank vraagt tijd. Maar soms dient een dringende uitspraak te worden gedaan om eventuele letsels aan personen of ernstige schade te vermijden. Er is dus sprake van hoogdringendheid…

Dan kan kort geding de oplossing zijn.
Kort geding is een speciale gerechtelijke procedure die door een partij kan ingeleid worden voor verschillende rechtscolleges, al naar gelang de aard van de zaak, en die ertoe strekt om in spoedeisende gevallen een snelle beslissing te bekomen van een rechter.

Te noteren valt dat de hoogdringendheid steeds door de vragende partij zal dienen te worden aangetoond.

Het gaat hier ook om een voorlopige uitspraak die geldig blijft tot er later een uitspraak ten gronde wordt gedaan door de bevoegde rechtbank.

Tijdens deze procedure ten gronde zal worden vastgesteld wie verantwoordelijk is, welke schadevergoeding moet betaald worden enz.
Voorbeelden waar er beroep kan worden gedaan op kort geding :
 
  • iemand is aan het bouwen en er worden bij de bouwwerken gebreken vastgesteld waaraan dringend moet verholpen worden. In dergelijk geval kan in kort geding de aanstelling van een deskundige gevraagd worden om de gebreken vast te stellen, de oorzaak te bepalen enz.
  • het blokkeren van toegangswegen door manifestanten.
Dit zal u ook interesseren:
Nuttige links
Onze kantoren
Louizalaan 500,
1050 Brussel
info@exconflicto.be
Ons bereiken