bemiddeling
Waarover gaat het?
Een of meer vergaderingen tussen de partijen in het conflict. Deze vergaderingen worden georganiseerd door een bemiddelaar. De bemiddelaar is geen van of voor één van beide partijen. Hij/zij is een onderhandelingsprofessional en helpt de partijen om naar elkaar te luisteren en te onderhandelen, rekening houdend met de behoeften van elke partij. Bemiddeling kent een hoog succes ratio: in 75% van de gevallen wordt er een overeenkomst bereikt. De informatie die tijdens een bemiddeling wordt gedeeld, kan niet worden gebruikt ingeval van een proces, wat totale vrijheid van meningsuiting mogelijk maakt.

Het staat partijen vrij om een bemiddeling te starten, voort te zetten en/of af te ronden. Geen enkele partije kan worden gedwongen een overeenkomst te accepteren die hij/zij niet past.

De bemiddelaar geeft bovendien geen advies of aanbevelingen. De partijen kunnen zich laten vergezellen door hun technisch adviseur en/of advocaat.
Hoe?
De snelheid van het proces is afhankelijk van de beschikbaarheid van de partijen. Een van de partijen neemt contact op met de ander en biedt aan om een beroep te doen op bemiddeling.

Een of beide partijen nemen contact op met een bemiddelaar. Hij/zij legt uit hoe bemiddeling werkt en stelt enkele data voor voor een eerste ontmoeting op zijn/haar kantoor (of een andere plaats).

Partijen ondertekenen een eerste document waarin de regels voor het verloop van de bemiddeling (“protocol”) zijn vastgelegd.

In het geval van een akkoord zullen de partijen een transactie overeenkomst ondertekenen, waarin de elementen van hun akkoord worden opgenomen. De overeenkomst kan door een rechtbank worden bekrachtigd als één van de partijen dat wenst.

De kosten van de bemiddelaar worden (meestal) gelijk verdeeld over de partijen maar ook dit kan deel uitmaken van het akkoord.
Bijvoorbeeld?
De heer Dejonge en mevrouw D’oudere zijn partners in de BV Wijzen. De heer Dejonge wil mevrouw D’oudere, die haar professionele activiteiten heeft afgezwakt sinds ze kleinkinderen heeft, uitkopen. Maar hij kan zijn aandelen niet terugkopen, want hij heeft momenteel niet het nodige kapitaal omdat hij verhuisd is. -> BEMIDDELING

BV IKKOMAF kon niet haar intrek nemen in haar nieuwe pand. Zij heeft haar aannemer, BV DOEMAAR, meegedeeld dat zij hem laattijdigheidsinteresten zou vorderen, aangezien zij wegens het uitblijven van de voltooiing van de werf, haar huurovereenkomst heeft moeten verlengen. De heer ONDERAANNEEM schrijft aan BV IKKOMAF dat BV DOEMAAR zijn laatste facturen niet heeft betaald en eist betaling. -> BEMIDDELING

NV VERKOOPAL deelde BV IKLEVERAL mee dat zij zijn laatste facturen betwist, omdat vertragingen in de levering problemen voor klanten hadden veroorzaakt. BV IKLEVERAL antwoordt dat hij geen producten meer zou leveren totdat zijn facturen zijn betaald. -> BEMIDDELING
En dus?
Stel een bemiddeling voor aan de andere partij: “Ik ben het niet eens met wat u beweert. Ik stel voor dat we een bemiddeling opstarten om te proberen een gemeenschappelijke oplossing voor ons geschil te vinden. Kan u mij binnen de 8 dagen laten weten of u hiermee akkoord kan gaan? »
Zoekt u naar erkende bemiddelaars?
De bemiddelaar kan worden gekozen op basis van zijn locatie, de talen die hij spreekt, zijn professionele ervaring, zijn beroepservaring.
Als de partijen het niet eens zijn over welke bemiddelaar zij moeten kiezen, stel dan voor dat een bemiddelingscentrum de bemiddelaar voor de partijen aanwijst:
De bemiddelaar zal u het volgende meedelen:
  • Zijn/haar beschikbaarheid voor een vergadering;
  • de financiële voorwaarden voor de tussenkomst;
  • alle nuttige informatie over het bemiddelingsproces.
Dit zal u ook interesseren:
Nuttige links
Onze kantoren
Louizalaan 500,
1050 Brussel
info@exconflicto.be
Ons bereiken