Onderhandeling
Waarover gaat het?
Onderhandelen lijkt misschien wel de meest “belangrijke en natuurlijke” manier om een conflict op te lossen. Het doel van onderhandelingen is om conflicten in der minne op te lossen en door middel van dialoog en compromissen tot een gemeenschappelijk akkoord te komen.

Onderhandeling kan door de partijen bij het geschil of via hun respectieve advocaten worden opgestart.

Het kan ook worden georganiseerd met een door de partijen gekozen derde. Onderhandelen is niet onderworpen aan bepaalde regels of een specifiek kader. Het vereist ook geen specifieke training van de kant van de personen die willen onderhandelen.

Onderhandelingen kunnen op elk moment plaatsvinden: voor, tijdens of na een gerechtelijke procedure en hebben betrekking op het geheel of een deel van het geschil tussen de partijen. Indien de partijen dit wensen, kunnen de overeenkomsten voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de Rechtbank. Het onderhandelingsproces is niet vertrouwelijk, tenzij specifiek bepaald door de partijen.
Hoe?
De snelheid van het “onderhandelingsproces” hangt af van de beschikbaarheid van de partijen.

Eén van de partijen neemt contact op met de ander en stelt voor om te onderhandelen.

Het is goed om de spelregels te definiëren en bijvoorbeeld een protocol te ondertekenen
Je komt tot een akkoord? Bravo! Het is goed om schriftelijk te bevestigen. Hier is een modelovereenkomst die de partijen kunnen ondertekenen
En dus?
Bied de andere partij aan om te onderhandelen:
“Ik ben het niet eens met wat U zegt. Ik stel voor dat w een onderhandeling opstarten om te proberen een wederzijds bevredigende oplossing voor ons geschil te vinden. Kan u mij binnen de 8 dagen laten weten of U hiermee akkoord kan gaan? »
Dit zal u ook interesseren:
Nuttige links
Onze kantoren
Louizalaan 500,
1050 Brussel
info@exconflicto.be
Ons bereiken