Aankoop van een product

Het product dat u heeft gekocht komt niet overeen met wat u hebt besteld? Is het product defect?

1e tip: handel snel en deel het probleem mee aan de verkoper. Geef de voorkeur aan een direct contact dat u schriftelijk bevestigt (zoals een e-mail). Zie ook de algemene verkoopsvoorwaarden van uw verkoper. Termijnen voor klachten worden hier meestal vermeld alsook de wijze om een klacht kenbaar te maken.

Zo gaat u te werk

> Neem eerst contact op met de verkoper en deel uw probleem mee, bevestig schriftelijk

Spreek een tijdschema af en volg de uitvoering van dichtbij.

Als de oplossing niet aan uw verwachtingen voldoet:

De oorzaak van het probleem is gekend en het gaat om een aanzienlijk belangrijk bedrag

Onze aanbevelingen

De oorzaak van het probleem is gekend maar het gaat niet om een belangrijk bedrag

Onze aanbevelingen

De oorzaak van het defect is niet gekend

Vraag om technisch advies, of dat van een expert

Het product valt niet langer onder de waarborg

Behalve een commercieel gebaar, heeft het eisen van een tussenkomst weinig kans op slagen

Het product valt nog onder waarborg, maar de oorsprong van het defect is onbekend.

Het gaat om een aanzienlijk bedrag
Onze aanbevelingen

Het product valt nog onder waarborg, maar de oorsprong van het defect is onbekend

Het gaat om een relatief klein bedrag
Onze aanbevelingen

Het product valt nog onder waarborg en de oorzaak van het defect is gekend

Vraag om technisch advies/expertise

Dit zal u ook interesseren:
Onze kantoren
Louizalaan 500,
1050 Brussel
info@exconflicto.be
Ons bereiken