Conflicten in Human Resources (B-to-RH)

Uw conflict betreft:

Arbeids-reglementering

Een discussie of geschil gaat over arbeidsovereenkomsten, lonen- en arbeidsvoorwaarden, werktijden of verlof (vakantie, ziekte).
Meer weten

Discriminatie, intimidatie en gezondheid

In de afgelopen jaren zijn er nieuwe soorten rechtszaken ontstaan. We richten ons hier op situaties van discriminatie op het werk (gezondheid, geslacht, ...) of morele en/of seksuele intimidatie.
Meer weten

Einde arbeidsovereen-komst

Een einde van het contract kan spanningen en claims met zich meebrengen (ontslagvergoeding, ernstige reden, functiewijziging, ...).
Meer weten

Geschillen met administraties

U wilt zich voorbereiden op controles van administraties of sociale inspectiediensten. Wat zijn de bevoegdheden van deze diensten en wat zijn uw rechten?
Meer weten
Dit zal u ook interesseren:
Onze kantoren
Louizalaan 500,
1050 Brussel
info@exconflicto.be
Ons bereiken