Gerechtsdeurwaarder
Waarover gaat het ?
De vaststelling door een gerechtsdeurwaarder is de schriftelijke omschrijving van een feitelijke situatie die een gerechtsdeurwaarder op een welbepaald moment waarneemt en vastlegt in een officieel document.

Deze schriftelijke weergave kan dienstig zijn als een soort attest dat feiten op een welbepaald moment zijn omschreven en vastgesteld. De rechtsgrond ligt begrepen in artikel 519, § 1, 2° van het Gerechtelijk Wetboek.
Wat kost een vaststelling?
Het wettelijk tarief voor gerechtsdeurwaarders voorziet niet in een ereloon voor een vaststelling, behalve op vordering van een rechter. Het tarief is dus vrij af te spreken tussen partij en gerechtsdeurwaarder. De prijs zal voornamelijk worden bepaald door de aard van de opdracht en de tijd die een gerechtsdeurwaarder eraan besteedt.

Houd er rekening mee dat er op deze kost belastingen worden geheven (€ 50,00 registratierecht en 21 % BTW). Vraag dus steeds op voorhand een inschatting van de uiteindelijke kosten.
Kan de vaststelling voorgelegd worden aan een rechter als onweerlegbaar bewijs?
Hoewel een proces-verbaal authentieke bewijskracht geniet behoudt een rechter onder alle omstandigheden zijn eigen beoordelingsbevoegdheid. Hoewel eerder uitzonderlijk, kan het gebeuren dat een rechter geen rekening houdt met de vaststelling. Als een gerechtsdeurwaarder zijn werk vakkundig heeft gedaan door zich te beperken tot de feitelijke waarnemingen en dit zonder conclusies te trekken, is er voor een rechter geen reden om hiermee geen rekening te houden.
En dus?
Aantal voorbeelden waar een beroep kan worden gedaan op een gerechtsdeurwaarder U wordt geconfronteerd met oneerlijke concurrentie of namaak Uw pas gekochte machine vertoont gebreken U wenst de staat van een bouwval dat u zal renoveren vooraf te laten vaststellen in het kader van een eventuele betwisting van de fiscus over de aankoopprijs
Dit zal u ook interesseren:
Nuttige links
Onze kantoren
Louizalaan 500,
1050 Brussel
info@exconflicto.be
Ons bereiken