Proces
Waarover gaat het?
De rechtbanken zijn bevoegd om geschillen tussen de partijen te beslechten en om recht te spreken in burgerlijke, strafrechtelijke en administratieve zaken in overeenstemming met de wet. De rechtbank doet uitspraak na de partijen te hebben gehoord en het dossier en de verstrekte documenten te hebben geraadpleegd. Meestal kunnen vonnissen worden aangevochten bij een andere hiërarchisch hogere rechtbank. De uitspraak is bindend voor de partijen en kan het voorwerp uitmaken van een gedwongen uitvoering (beslagleggingen, enz.).

Het voeren van een proces maakt het mogelijk om een bindende beslissing te verkrijgen. Dit kan echter lang duren. Vaak gaat deze aanpak gepaard met et beroep doen op een advocaat wat losten met zich meebrengt.

Zelfs als de zaak wordt gewonnen zal de eiser een deel van de kosten van zijn/haar advocaat moeten dragen.
Dit zal u ook interesseren:
Nuttige links
Onze kantoren
Louizalaan 500,
1050 Brussel
info@exconflicto.be
Ons bereiken