Bindende Derdenbeslissing
Waarover gaat het?
De “bindende derdenbeslissing” (BDB) is een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode voor de klassieke procedure waarbij de partijen een “derde beslisser”, die noch arbiter noch rechter is, machtigen om uitspraak te doen over één of meer omstreden juridische of technische kwesties.

De beslissing zal, net als een contract, gelden als wet tussen de partijen en bindt ze dus.

De BDB beoogt het oplossen van een geschil. In sommige omstandigheden kan er op de bindende derdenbeslissing ook beroep gedaan worden voor het snel oplossen van een deelaspect van een geschil, waarna de rest van het geschil via de gewone procedure beslecht kan worden, of via bemiddeling of een andere alternatieve methode voor het oplossen van geschillen. De BDB heeft het voordeel dat één of ander twistpunt juridisch of technisch door een deskundige wordt beslecht. Het zal daarom nuttig zijn om het te gebruiken om te voorkomen dat het conflict vastloopt en zo de relatie tussen de partijen laat voortduren, vooral omdat de beslissing van de derde-beslisser bindend is. Zelfs als het niet mogelijk is om de rechtbank achteraf te vermijden, zal de TDO die voorafgaand heeft ingegrepen de procedure al versnellen, omdat de rechter verplicht is zich eraan te houden.
Hoe te werk gaan volgens het reglement van de Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel?
De partijen duiden de bindende derdenbeslisser aan uit een lijst waarop enkel advocaten worden opgenomen die voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. De partijen kunnen ook beroep doen op de stafhouder om een onafhankelijke bindende derdenbeslisser aan te wijzen. De bedoeling is dat de derdenbeslisser zijn of haar beslissing ter kennis brengt van de partijen binnen zes maanden na aanstelling.

Het uitgangspunt is dat de partijen zich bij de derdenbeslissing neerleggen en vrijwillig uitvoeren, maar zo nodig kan er een vonnis verkregen worden.

De vergoeding van de derdenbeslisser is vastgesteld op basis van een schaal die gelijkloopt met de rechtsplegingsvergoeding.
Dit zal u ook interesseren:
Nuttige links
Onze kantoren
Louizalaan 500,
1050 Brussel
info@exconflicto.be
Ons bereiken