Leefmilieu Brussel heeft een weigeringsbeslissing genomen
Je hebt 30 dagen vanaf ontvangst van de beslissing om in beroep te gaan bij het Milieucollege.

Milieucollege
Arcadia Gebouw
Kunstberg, 10-13,
1000 Brussel

Als u door het Milieucollege wilt worden gehoord om uw argumenten naar voren te brengen, is het noodzakelijk om dit in het bezwaarschrift te vermelden.

Het college stelt u binnen de 60 dagen (als er geen hoorzitting is ) of binnen 75 dagen (als er een hoorzitting is) in kennis van haar beslissing.

Als u niet binnen de voorgeschreven tijd een reactie ontvangt, wordt de beslissing die u aanvocht bevestigd.

Als het Milieucollege de beslissing bevestigt dat u aanvecht, niet binnen de voorgeschreven termijn reageert of als u het nog steeds niet eens bent met de nieuwe beslissing, kunt u binnen de 30 dagen na ontvangst van de beslissing van het college in beroep gaan bij de regering.

Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ter attentie van de Minister van Leefmilieu Botanisch gebouw Sint-Lazaruslaan, 10 1210 Brussel

De Regering stelt u binnen de 60 dagen (als er geen hoorzitting is ) of binnen 75 dagen (als er een hoorzitting is) in kennis van haar beslissing.

Als u niet binnen de gestelde termijn een reactie ontvangt, kunt u per aangetekende brief een rappel sturen aan de Regering. Als u niet binnen de 30 dagen een antwoord ontvangt, wordt de bestreden beslissing bevestigd.
Niet tevreden ?
Als u niet tevreden bent met de beslissing die in hoger beroep is genomen, kan binnen de 60 dagen na kennisgeving van de beslissing van de regering een verzoekschrift worden gericht aan de Raad van State.

Bij ontstentenis van een beslissing van de regering moet het verzoek binnen de 60 dagen na het verstrijken van de rappeltermijn van 30 dagen worden verzonden en worden ingediend tegen:

  • Ofwel het advies van het Milieucollege dat als beslissing geldt
  • Of, bij gebrek aan een advies
    • tegen de beslissing van Leefmilieu Brussel; of
    • tegen de stilzwijgende weigering van Leefmilieu Brussel bij gebrek aan een beslissing van hun kant.
Dit zal u ook interesseren:
Nuttige links
Onze kantoren
Louizalaan 500,
1050 Brussel
info@exconflicto.be
Ons bereiken